První křik, první pláč

25. 4. 2017 - 29. 10. 2017 Muzeum hlavního města Prahy – Hlavní budova

Výstava je zaměřená na historii asistence při porodech od individuální asistenční péče až do vzniku zdravotnických porodnických institucí na pražském území.

Základní informace Fotografie

Základní informace

Akcent výstavy je položen na období 2. poloviny 18. století – 1. poloviny 19. století, kdy se zásadním způsobem změnil přístup k poskytování pomoci ženám při porodech. Změny souvisely nejen se vznikem specializovaných lékařů-porodníků, ale i s proměnou vzdělávání porodních bab. Od počátku 19. století musely absolvovat teoretický i praktický kurz porodnictví na univerzitě, založený na dobových nejnovějších lékařských znalostech a objevech. Průvodkyní výstavou je konkrétní „bába“ Ludmila Kapalínová ze Sobína (1780–1860); coby desetinásobná matka, navíc znovu těhotná, odešla v zimním semestru 1824/25 studovat kurz porodního babictví do Prahy na univerzitu. Tady se stala žákyní jednoho ze zakladatelů moderního porodnictví Antonína Jungmanna. Ludmila pak provozovala své babické řemeslo celých osmnáct let. Působila na panství Tachlovice ve vesnicích náležejících zejména k hostivické a libocké farnosti, které se nacházejí sice na samé západní hranici dnešní Prahy, ale v 19. století byly poměrně daleko za pražskou hradbou. Výstava návštěvníkům nabízí různorodé doklady babického řemesla a porodnictví, od pomůcek a nástrojů porodních bab přes učební pomůcky a lékařské nástroje, dokumenty a ilustrace až po předměty týkající se přímo porodů, rodiček a jejich dětí. K výstavě je vydána publikace seznamující čtenáře prostřednictvím životního příběhu báby Ludmily s počátky historie systematického vzdělávání porodních bab na pražské univerzitě.

Doprovodný program pro školy: Vzdělávací program pro střední zdravotnické školy. Během programu se žáci prostřednictvím skutečné historické osobnosti - porodní báby Ludmily Kapalínové (1780-1860), seznámí s dobou, kdy báby postupně získávaly systematické vzdělání, na druhou stranu končilo období jejich působení (nové objevy v medicíně, vznik nové instituce-porodnice a počátky porodnictví jako oboru na pražské univerzitě). Program se zaměří na to, jak se během osvícenství proměnil vztah státu k péči o ženy při porodu a jaký vliv to mělo na tradice spjaté s těhotenstvím, porodem i narozením. Na program se lze objednat a termín domluvit na emailu lektorky Barbory Zdrálkové – zdralkova@muzeumprahy.cz

Fotografie

  • Odznak porodní báby, 2. polovina 18. století, Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny.jpg
  • S. Mercurio, Kindermutter oder Hebammen Buch, Welsch, 1653, Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny 1.jpg

Přihlášení nebo Registrace

Úterý, 26. září, svátek má Andrea

52 639 míst kam vyrazit…

Zajímavosti

Novinky o portálu

Facebook

Kategorie

Přihlásit sePokud jste zapomněli své heslo, vyplňte tento formulář. Po odeslání Vám na e-mail zašleme instrukce pro obnovení hesla.


Get Adobe Flash player
WK užijte se ve dvou